Vybudoval som silné a dlhotrvajúce vzťahy s rôznymi spoločnosťami, ktoré túžia porozprávať svoj príbeh.

Značky nadšené z toho, že sú videné, vypočuté a pochopené.