Je toto úspešné video? 14 videní

Video dnes zaujíma dôležité miesto v stratégii SEO a preto je veľmi dôležíte vedieť ako merať výkonnosť video reklamy.

Vyhľadávače a najmä Google totiž prikladajú tomuto typu obsahu v SEO čoraz väčší význam.

Video je tiež skvelý produkt pre efektívnu reklamu. 

Video reklama umožňuje sprostredkovať správu, ktorú chcete prezentovať, pomocou zvoleného tónu.

Uvedené informácie sú zhustené a zjednodušené, aby sa podporilo pochopenie predmetu.

Správne vytvorené reklamné video vzbudzujúce v užívateľovi internetu emóciu = zvýšenie počtu videní a interakcií (komentáre, lajky, zdieľania, návštevnosť na webe) = väčšia viditeľnosť na internete = zvýšenie povedomia o značke a vo výsledku viac predajov. 

Ako je možné merať výkonnosť video reklamy

  • Video reklama by mala byť koncipovaná tak, aby vo výsledku zaujala kupujúcich. 
  • Výkonnosť reklamnej video kampane zohľadňuje
  • Počet zobrazení
  • Miera zapamätania: počet ľudí, ktorí si po prezretí videa zapamätali značku alebo posolstvo reklamy
  • Miera prekliknutia
  • Miera interakcie (počet zdieľaní, počet kliknutí, počet komentárov a podobne)